Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/10945-13 71114/2021 20.05.2021 U Webinar 15. juni - folkehelse, idrett og friluftsliv sadm.kommuner.alle Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-12 71113/2021 20.05.2021 U Webinar spelemidlar, folkehelse, idrett og friluftsliv 15. juni Hans Roger Tømmervold Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-11 71112/2021 31.05.2021 U Invitasjon til workshop: Hvordan bli kvitt gamle kunstgressbaner - i dag og i fremtiden Hans Roger Tømmervold Hans Roger Tømmervold Bestill 5 vedlegg
2020/10945-9 63554/2021 10.05.2021 I Innspill til prioritering av spillemidler fra Anleggsrådet Idrettsforbundet Hans Roger Tømmervold Bestill 5 vedlegg
2020/10945-8 62712/2021 07.05.2021 I Fylkesvis fordeling av rammebeløp for tilskudd til idrettsanlegg i kommunene i 2021 KULTURDEPARTEMENTET Therese Thue Hvattum Bestill 1 vedlegg
2020/10945-7 53748/2021 15.04.2021 U Oversendelsesbrev spillemiddelsøknader fra Møre og Romsdal Postmottak KUD Hans Roger Tømmervold Bestill 4 vedlegg
2020/10945-6 53747/2021 15.04.2021 U Oversikt spillemiddelsøknader Møre og Romsdal 2021 KULTURDEPARTEMENTET Hans Roger Tømmervold Bestill 2 vedlegg
2020/10945-4 16576/2021 18.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Fjord kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-3 16575/2021 18.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Hustadvika kommune Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg
2020/10945-2 16574/2021 17.02.2021 U Tilbakemelding spillemiddelsøknader, anlegg for idrett og fysisk aktivitet Aure Kommune m.fl. Hans Roger Tømmervold Bestill 1 vedlegg

← postjournal