Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10895-1 81691/2021 28.06.2021 X Historikk - 23.03.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/10895-5 69505/2021 28.05.2021 X Skiltbestilling - fartsgrense 60 kmt på fv. 5892 og 5794 Osdalsvegen på Kalvatn i Volda kommune Kåre Andre Berge Elisabeth Mansfield Bestill 3 vedlegg
2018/10895-11 68143/2021 26.05.2021 I ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10895-10 68142/2021 26.05.2021 I ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2020/10895-4 15788/2021 16.02.2021 I Volda kommune - Søknad om 60-sone - Fv 5892 Bueidsvegen og 5754 Osdalsvegen (tidl fv 41 og 42) på Kalvatn, jf mime 17/117426 Volda kommune Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/10895-3 12527/2021 09.02.2021 I Volda kommune - Skiltvedtak V14-15-2021 - fv 5892 og fv 5794 - Nedsetting av fartsgrense - Kalvatn Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/10895-1 72814/2020 24.06.2020 U Anbefaling vedk. fartsgrense 60 km/t på strekning av fylkesveg 5892 (tidl. fv. 41) og fylkesveg 5794 Osdalsvegen (tidl. fv. 42) på Kalvatn i Volda kommune STATENS VEGVESEN Elisabeth Mansfield Bestill 8 vedlegg
2018/10895-9 65364/2020 08.06.2020 U vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/10895-2 136808/2019 20.11.2019 U Delt bustad ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal