Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10866-4 153741/2021 25.10.2021 U MT Vedtak om midlertidig tilrettelagt skoleskyss - 2021 - 2021 (bestilling #81479) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2019/10866-3 153686/2021 25.10.2021 I MT Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #81479) ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2019/10866-2 104885/2021 01.08.2021 U Vedtak skoleskyss - Avslag avstand grs - 2021 - 2022 (bestilling #67766) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/10866-1 81268/2021 25.06.2021 X Historikk - 18.08.2011 - 22.05.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal