Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10832-1 81022/2021 25.06.2021 X Historikk - 22.02.2010 - 14.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/10832-5 75224/2021 14.06.2021 U Ålesund kommune - fv 6034 - gbnr 809/6 - endelig godkjenning etter veglova av opparbeidet avkjørsel Lovise Grøtta Grav Lisa Enstad Bestill
2020/10832-4 75051/2021 04.06.2021 I Melding om opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel Lovise Grøtta Grav Lisa Enstad Bestill
2020/10832-3 103738/2020 04.08.2020 U Ålesund kommune - fv 6034 - gbnr 809/6 - tillatelse etter veglova til utvidet bruk av avkjørsel LOVISE GRØTTA GRAV Lisa Enstad Bestill
2020/10832-2 98851/2020 03.07.2020 U Ålesund kommune - midlertidig svar - søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - fv 528 - Steinshamnvegen - gbnr 809/6 LOVISE GRØTTA GRAV Maria Svendsen Bestill

← postjournal