Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10477-8 166285/2021 26.11.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/10477-6 157631/2021 03.11.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2021/10477-5 153506/2021 25.10.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/10477-7 139933/2021 24.11.2021 U Sula kommune - Vedtak - fv 657 - gbnr 79/10 og 79/15 - fråsegn til offentleg ettersyn Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2021/10477-4 138387/2021 13.10.2021 I Sula kommune - Vedtak - fv 657 - gbnr 79/10 og 79/15 - anmodning om forhåndsuttalelse mindre endring av reguleringsplan Sula kommune Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg
2018/10477-10 110510/2021 03.08.2021 U Vedtak skoleskyss - tilrettelagt vgs - 2021 - 2022 (bestilling #73563) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2021/10477-2 83084/2021 30.06.2021 I Kopi: Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2018/10477-9 80292/2021 24.06.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #73563) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/10477-3 77868/2021 06.08.2021 U Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - fråsegn til mindre endring STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS Synnøve Valle Bestill
2021/10477-1 77642/2021 17.06.2021 I Sula kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Bakketun - mindre endring STEIN HALVORSEN ARKITEKTER AS Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg

← postjournal