Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/10458-12 79122/2021 22.06.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-11 75270/2021 14.06.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2021 - 2021 (bestilling #64106) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-10 68727/2021 27.05.2021 U Utbetaling kjøregodtgjørelse - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-9 67112/2021 21.05.2021 I Skyssinformasjon ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-8 46910/2021 25.03.2021 I Kjøregodtgjørelse - 2021 - 2021 (bestilling #64106) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-6 13533/2021 15.01.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2021 (bestilling #64106) ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10458-7 13499/2021 11.02.2021 U Vedtak skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal