Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10312-1 76398/2021 16.06.2021 X Historikk - 18.12.2007 - 19.10.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/10312-13 75419/2021 15.06.2021 I Ålesund kommune - Ulla fyrstasjon gbnr 310/2 - vedtak om dispensasjon frå fredning - kulturminnelova §15a første ledd Kystverket Christ Allan Sylthe Bestill
2020/10312-12 68352/2021 26.05.2021 U Søknad om dispensasjon - Ulla fyr - Ålesund kommune Kystverkets hovedkontor Christ Allan Sylthe Bestill
2019/10312-8 159567/2020 18.12.2020 U Tilsegn nr. 2019-0147 Alesund Kommune - Anne Lise Sagen Major Anna-Marie Hatlestad Bestill
2019/10312-5 137252/2020 27.10.2020 U Tilsegn nr. 2019-0147 Alesund Kommune - Anne Lise Sagen Major Anna-Marie Hatlestad Bestill

← postjournal