Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/10298-5 137080/2021 10.10.2021 I Sluttrapport SeaGreens RFF 312947 Nordi Ocean AS Anne-Marthe Frostad Bestill 4 vedlegg

← postjournal