Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/10165-10 74124/2021 10.06.2021 U Smøla kommune - fv 6200 - gbnr 22/23 - Varsel om pålegg om utbedring av avkjørsel MOE MASKIN OG TRANSPORT AS Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2020/10165-9 73242/2021 10.05.2021 X VS: Kontroll av avkjørsel Fv 2200 Smøla Ida Sigerseth Bestill 6 vedlegg
2020/10165-7 23098/2021 02.03.2021 U Smøla kommune - Kryssing - Fv 6200 - Avløpsledning - gbnr 22/1 - Skjølberg - Egenkontroll og innmålinger for gjennomføring MOE MASKIN OG TRANSPORT AS May-Bente Nyland Bestill
2020/10165-6 22675/2021 01.03.2021 I Smøla kommune - Kryssing - Fv 6200 - Avløpsledning - gbnr 22/1 - Skjølberg - Egenkontroll og innmålinger for gjennomføring MOE MASKIN OG TRANSPORT AS May-Bente Nyland Bestill 6 vedlegg
2020/10165-8 22670/2021 01.03.2021 I Smøla kommune - Bekftelse på ferdigstillelse av avkjørsel - fv 669 - gbnr 22/23 MOE MASKIN OG TRANSPORT AS Ida Sigerseth Bestill 1 vedlegg
2020/10165-5 75334/2020 29.06.2020 U Smøla kommune - fv 6200 - gbnr 22/23 - informasjon vedr avkjøring til hustomt på Skjølberg MOE MASKIN OG TRANSPORT AS Ida Sigerseth Bestill
2020/10165-3 65632/2020 08.06.2020 U Smøla kommune - Tillatelse til kryssing fv. 6200 Nordmøre energiverk AS Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/10165-2 65210/2020 08.06.2020 U Smøla kommune - Tillatelse til kryssing Fv 6200 - Avløpsledning - gbnr 22/1 - Skjølberg Moe Maskin og Transport AS Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg

← postjournal