Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10143-12 121391/2021 10.08.2021 I Fwd: Re: Bekrefter ønske om gjennomføring av avtale om makebyte Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill 2 vedlegg
2021/10143-11 121387/2021 02.09.2021 U dokumenter - gbnr 1/2 Ronny Prozenko Sandra Helen Alnes Bestill 1 vedlegg
2021/10143-10 119815/2021 30.08.2021 I Nils Einar Tarberg Sande-Mr Kommune - Ronny Prozenko Sandra Helen Alnes Bestill
2021/10143-9 112566/2021 11.08.2021 U Gbnr 1/9 Sande - oppmåling Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill 2 vedlegg
2021/10143-8 111921/2021 10.08.2021 U Bekrefter ønske om gjennomføring av avtale om makebyte Sande kommune Sandra Helen Alnes Bestill 6 vedlegg
2021/10143-7 101450/2021 27.07.2021 I Sande kommune - dokumentasjon på eier av asfaltdekke og grunnen gbnr 1/15 Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill
2021/10143-6 84468/2021 01.07.2021 I Avtale om makebyte gbnr 1/15 og 1/9 Sande kommune - Tvist om mur Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill 3 vedlegg
2021/10143-5 82860/2021 29.06.2021 U svar på kommentar til varsel Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill
2021/10143-4 78394/2021 18.06.2021 I Vedlegg Nils Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill 1 vedlegg
2021/10143-3 78225/2021 19.06.2021 I Sande kommune - Kommentarer til varsel om pålegg om å fjerne stengsel - Fv 5868 Nils Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill
2021/10143-2 78219/2021 18.06.2021 I Sande kommune - Kommentarer til varsel om pålegg om å fjerne stengsel - Fv 5868 Nils Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill
2021/10143-1 75233/2021 14.06.2021 U Varsel om pålegg om å fjerne stengsel - fv 5868 - Sande kommune Nils Einar Tarberg Sandra Helen Alnes Bestill 5 vedlegg

← postjournal