Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10142-1 75217/2021 14.06.2021 I Forslag om innkjøpsordning for å sikre funksjonell tilgang til internett og telefontjeneste til alle - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet Eivind Vartdal Ryste Bestill 4 vedlegg

← postjournal