Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10139-2 75681/2021 15.06.2021 U Molde kommune - fv 538 og fv 6226 - Frænavegen - svar på melding om trafikkfarlig kryss ***** Lisa Enstad Paragraph Unntatt off
2021/10139-1 75200/2021 14.06.2021 I Molde kommune - utbedring av vegkryss - Langmyrvegen - Frænavegen - Frænavegen 99 ***** Lisa Enstad Paragraph Unntatt off 7 vedlegg

← postjournal