Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10138-4 85018/2021 05.07.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Fale Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/10138-3 83528/2021 30.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Fale STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/10138-2 79989/2021 23.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Fale Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2021/10138-5 75279/2021 09.07.2021 U Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rv. 70 - ny Fale bru - fråsegn til varsel om oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/10138-1 75167/2021 14.06.2021 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Fale - oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill 2 vedlegg

← postjournal