Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10136-4 85020/2021 05.07.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Romfo Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/10136-3 83529/2021 30.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Romfo STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/10136-2 79987/2021 23.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Romfo Kystverkets hovedkontor Johnny Loen Bestill
2021/10136-5 75281/2021 09.07.2021 U Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Rv. 70 - ny Romfo bru - fråsegn til varsel om oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/10136-1 75160/2021 14.06.2021 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny bru ved Romfo - oppstart Statens vegvesen Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2020/10136-2 101993/2020 15.07.2020 U Ålesund kommune - fv. 5974 - gbnr 311/16 - merknad til nabovarsel - etablering av midlertidig arbeidsbrakker PROESS AS Maria Svendsen Bestill

← postjournal