Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10102-3 96102/2021 28.06.2021 I Kopi: Averøy kommune - frådeling av parsell med påstående bolighus/våningshus gbnr 50/7 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/10102-2 75190/2021 05.07.2021 U Averøy kommune - frådeling av parsell med påstående bolighus/våningshus gbnr 50/7 - fråsegn dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune v/plan og byggesak Ingeborg Forseth Bestill
2021/10102-1 75108/2021 14.06.2021 I Averøy kommune - frådeling av parsell med påstående bolighus/våningshus gbnr 50/7 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune v/plan og byggesak Ingeborg Forseth Bestill 5 vedlegg

← postjournal