Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10099-3 79261/2021 22.06.2021 U Giske kommune - frådeling av to parsellar gbnr 130/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Giske kommune Synnøve Valle Bestill
2021/10099-2 78687/2021 22.06.2021 I Kopi: Giske kommune - frådeling av to parsellar gbnr 130/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2021/10099-1 75048/2021 11.06.2021 I Giske kommune - frådeling av to parsellar gbnr 130/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Giske kommune Synnøve Valle Bestill 3 vedlegg

← postjournal