Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/1008-7 70164/2021 31.05.2021 U Revidert skiltplan av 31.05.2021 på Kvamsøya ferjekai -færre stavinger på opplysningstavle nr. 560 Birgitte Helen Lunde Elisabeth Mansfield Bestill 1 vedlegg
2020/1008-7 139824/2020 03.11.2020 U Kristiansund kommune - Opparbeidelse av lekeplass - gbnr 9/22 - dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser Olav Arild Waage m.fl. Johnny Loen Bestill
2019/1008-6 131152/2020 12.10.2020 U Sande kommune - Skiltplan for godkjenning - Opplysningstavle på Kvamsøya ferjekai Statens vegvesen Elisabeth Mansfield Bestill 2 vedlegg
2019/1008-5 130969/2020 12.10.2020 U Svar vedr. skilting ved oppstillingsplass på Kvamsøy ferjekai i Sande kommune Kvamsøy Bygde- og Næringslag Elisabeth Mansfield Bestill
2020/1008-5 106741/2020 17.08.2020 U Kristiansund kommune - fradeling av gbnr 31/1208, Draget - dispensasjon fra kommuneplan Olav Arild Waage m.fl. Johnny Loen Bestill
2020/1008-2 6886/2020 23.01.2020 U Kristiansund kommune - fradeling til to boliger - gbnr 31/1208, Draget - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og kommuneplanens arealdel Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal