Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10069-1 75097/2021 14.06.2021 X Historikk - 29.08.2011 - 06.07.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal