Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10066-1 74988/2021 12.06.2021 I Utdanningsmuligheter shitkid Erik Brekken Bestill

← postjournal