Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10065-2 77435/2021 18.06.2021 X Historikk - 31.07.2006 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2021/10065-1 75093/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.06.1995 - 25.07.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal