Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10063-1 74980/2021 14.06.2021 I Stadfesting om delt bosted - 2021 - 2022 (bestilling #73664) ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal