Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10062-1 75089/2021 14.06.2021 X Historikk - 14.09.2006 - 18.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal