Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10060-1 75085/2021 14.06.2021 X Historikk - 27.09.2002 - 15.10.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2020/10060-3 63927/2020 26.06.2020 U Sula kommune - frådeling av to bustadparsellar - gbnr 76/5 - vurdering av søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Sula kommune Synnøve Valle Bestill
2019/10060-5 132814/2019 12.11.2019 U Trase for høgspentkabel Volda Trafo til Volda ferjekai. Farstad Frank Arve Nytun Bestill

← postjournal