Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10058-1 75127/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.07.2013 - 19.05.2016 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/10058-2 107977/2019 27.08.2019 U Sunndal kommune - nydyrking gbnr 103/3 - Nils Lillebråten - fråsegn Sunndal kommune Kristoffer Dahle Bestill

← postjournal