Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/10057-19 83569/2021 30.06.2021 I Kopi: Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2019/10057-17 81186/2021 25.06.2021 I Kopi: Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2019/10057-16 78626/2021 21.06.2021 I Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan Kystverket Synnøve Valle Bestill
2019/10057-15 78196/2021 06.06.2021 I Hofseth Aqua AS - Søknad om dispensasjon - justering av anlegg av hensyn til ferdsel og rasfare - ny lokalitet Bugane Hofseth-Aqua - Svein Flølo Rebekka Varne Bestill 5 vedlegg
2019/10057-18 77811/2021 25.06.2021 U Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill
2019/10057-14 77776/2021 18.06.2021 I Kopi: Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan Fiskeridirektoratet Synnøve Valle Bestill
2021/10057-1 75125/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.11.2010 - 15.04.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/10057-13 74584/2021 11.06.2021 I Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill 6 vedlegg
2019/10057-12 17967/2021 19.02.2021 I Sykkylven kommune - vedtak - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg
2019/10057-10 153304/2020 03.12.2020 U Dispensasjonsbehandling av ny akvakulturlokalitet på Bugane i Sykkylven kommune Sykkylven kommune Rebekka Varne Bestill
2019/10057-7 133013/2019 13.11.2019 U Sykkylven kommune - Hofseth Aqua AS - etablering av fiskeoppdrett ved Bugane - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Sykkylven kommune Synnøve Valle Bestill

← postjournal