Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10056-1 75123/2021 14.06.2021 X Historikk - 23.08.2007 - 19.09.2017 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal