Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10055-6 78496/2021 21.06.2021 U Følgebrev løyvedokument Adham Mohammed Khier Rashrash Merete Jeanette Daae Bestill
2021/10055-5 78493/2021 21.06.2021 I Innbetaling av gebyr Adam Rashrash Merete Jeanette Daae Bestill
2021/10055-4 75240/2021 14.06.2021 U Tildeling drosjeløyve ADAMKOMP ADHAM MOHAMMED KHIER RASHRASH Merete Jeanette Daae Bestill
2021/10055-3 75239/2021 14.06.2021 I Signert søknad Adam Rashrash Merete Jeanette Daae Bestill 1 vedlegg
2021/10055-2 75237/2021 14.06.2021 U manglende underskrift Adam Mohamad Merete Jeanette Daae Bestill
2021/10055-7 75027/2021 14.06.2021 X Arbeidsnotat Merete Jeanette Daae Bestill
2021/10055-1 74951/2021 14.06.2021 I Søknad om drosjeløyve - Adamkomp Adham Mohammed Khier Rashrash - 919701390 ***** Merete Jeanette Daae Paragraph Unntatt off 5 vedlegg
2020/10055-12 51203/2021 13.04.2021 I Kristiansund kommune - etablering av avkjørsel - gbnr 120/170 - Aurbakken 12 - dispensasjon fra reguleringsplan - oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven - inhabilitet - KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET Johnny Loen Bestill 2 vedlegg
2020/10055-11 49904/2021 09.04.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - etablering av avkjørsel - gbnr 120/170 - Aurbakken 12 - dispensasjon fra reguleringsplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2020/10055-10 48400/2021 06.04.2021 I Kristiansund kommune - etablering av avkjørsel - gbnr 120/170 - Aurbakken 12 - dispensasjon fra reguleringsplan - klagesak Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 20 vedlegg
2020/10055-8 141482/2020 06.11.2020 U Kristiansund kommune - fv 6096 - gbnr 120/170 - tilbakemelding på henvendelse vedørende avkjørsel Kristiansund kommune Ida Sigerseth Bestill
2020/10055-4 101293/2020 10.07.2020 U Kristiansund kommune - etablering av avkjørsel - gbnr 120/170 - Aurbakken 12 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Midlertidig svar Kristiansund kommune Ida Sigerseth Bestill
2020/10055-6 75031/2020 09.09.2020 U Kristiansund kommune - fv 6096 - gbnr 120/170 - dispensasjon fra reguleringsplan - svar på henvendelse vedr. etablering av avkjørsel Kristiansund kommune Ida Sigerseth Bestill
2020/10055-2 63433/2020 23.06.2020 U Kristiansund kommune - etablering av avkjørsel - gbnr 120/170 - Aurbakken 12 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2019/10055-8 54366/2020 07.05.2020 U Forslag til tilbygg til bustad Seljebakken 9, gbnr 19/840 Volda Margunn Jørgensen Toril Moltubakk Bestill

← postjournal