Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10054-1 75119/2021 14.06.2021 X Historikk - 18.08.2006 - 04.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2019/10054-4 143455/2019 06.12.2019 U Forlenging av vedtak om midlertidig skoleskyss - ***** ***** ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2019/10054-3 140595/2019 29.11.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal