Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10053-3 83253/2021 30.06.2021 I Kristiansund kommune - oppføring av kai i Garverigata 10 gbnr 2/613 - dispensasjon frå kommuneplan NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/10053-2 82788/2021 28.06.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - oppføring av kai i Garverigata 10 gbnr 2/613 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/10053-4 74963/2021 05.07.2021 U Kristiansund kommune - oppføring av kai i Garverigata 10 gbnr 2/613 - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/10053-1 74924/2021 14.06.2021 I Kristiansund kommune - oppføring av kai i Garverigata 10 gbnr 2/613 - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg
2020/10053-2 63447/2020 02.06.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal