Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10052-1 75114/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.05.1986 - 14.08.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/10052-5 61981/2020 27.05.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2017/10052-6 78549/2019 04.07.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal