Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10051-1 74956/2021 11.06.2021 I Forslag til endring av yrkestransportloven - høring Kollektivtrafikkforeningen Inge Rønstad Bestill 1 vedlegg
2018/10051-14 138333/2020 29.10.2020 U Statsbudsjettet 2019 kap 1429 post 71 - Sluttutbetaling av tilskot til Masstova, Framigard på Møll, Stranda gbnr 112/3 Jan Ottar Møll Helge Aarset Bestill
2018/10051-12 130313/2020 08.10.2020 U Masstova framigard på Møll 112/3 KF-13/19 Live - Jan Ottar Møll Helge Aarset Bestill

← postjournal