Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10047-1 75111/2021 14.06.2021 X Historikk - 26.11.2013 - 20.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2017/10047-6 124707/2020 25.09.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2017/10047-5 43505/2020 31.03.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal