Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10044-1 75106/2021 14.06.2021 X Historikk - 02.09.2008 - 13.01.2011 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal