Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10043-1 74872/2021 14.06.2021 I Vedrørende skoleskyss for funksjonshemmet elev ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal