Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10042-1 75104/2021 14.06.2021 X Historikk - 05.11.1987 - 11.07.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal