Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10041-1 75100/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.06.2006 - 05.08.2014 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal