Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10038-3 85313/2021 05.07.2021 U Ålesund kommune - oppføring av vinterhage gbnr 140/22 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/10038-2 84843/2021 02.07.2021 I Kopi: Ålesund kommune - oppføring av vinterhage gbnr 140/22 - dispensasjon frå reguleringsplan - Fråsegn STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/10038-1 74838/2021 14.06.2021 I Ålesund kommune - oppføring av vinterhage gbnr 140/22 - dispensasjon frå reguleringsplan Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 11 vedlegg

← postjournal