Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10036-1 74836/2021 14.06.2021 I Sula kommune - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - EV39 - Møre og Romsdal - APV20217168-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 9 vedlegg

← postjournal