Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10034-2 77537/2021 29.06.2021 U Vestnes kommune - oppføring av vetestove frå eldre tid på Lundsfjellet gbnr 188/2 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/10034-1 74817/2021 14.06.2021 I Vestnes kommune - oppføring av vetestove frå eldre tid på Lundsfjellet gbnr 188/2 - dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Ingeborg Forseth Bestill 1 vedlegg

← postjournal