Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10033-1 74831/2021 11.06.2021 I Signert samarbeidsavtale INTERACT prosjektet Universitetet i Stavanger Hilde Meringdal Bestill 1 vedlegg
2020/10033-2 63432/2020 22.06.2020 U Surnadal kommune - detaljregulering - mindre reguleringsendring - Gammelsagelva hyttefelt - gbnr 88/1 - fråsegn ved offentleg ettersyn Surnadal kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal