Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10032-1 74812/2021 14.06.2021 I Kristiansund - tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV6246, KV11400, KV7800, PV7800- Stenging Verkstedveien vest ved rundkjøring - Møre og Romsdal - APV20217184-T1 Statens vegvesen Eva Blø Lyngvær Bestill 3 vedlegg
2020/10032-6 105735/2020 12.08.2020 X Prosjekt 2017-75, Saksnr. 2020/10032, Fv 659 Nordøyvegen Mari Torvik Sletnes Asbjørn Rogne Bestill 1 vedlegg
2020/10032-5 105693/2020 13.08.2020 U Fv.5976 Nordøyvegen-Fjørtofta, gbnr 303/170 Ålesund kommune: utbetaling av erstatning Berit Olaug K. Igesund Mari Torvik Sletnes Bestill
2020/10032-2 89032/2020 02.07.2020 U Tinglysing av egenerklæring gbnr 303/170 Ålesund kommune Kartverket Tinglysing Mari Torvik Sletnes Bestill 1 vedlegg
2020/10032-1 63161/2020 02.06.2020 U Ålesund kommune - Fv. 5976 Nordøyvegen - Fjørtofta - Gbnr 303/170. Rett til legging av leidning for tunnelvatn frå Fjørtoftstunnelen. Berit Olaug K Igesund Asbjørn Rogne Bestill 1 vedlegg

← postjournal