Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10030-1 74866/2021 14.06.2021 X Historikk - 22.08.1996 - 20.05.2015 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal