Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10029-1 74864/2021 14.06.2021 X Historikk - 10.11.1975 - 06.06.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal