Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10023-1 74859/2021 14.06.2021 X Historikk - 04.07.1995 - 01.08.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2010/10023-13 21992/2018 06.03.2018 U Informasjon i rundt gjenbruk av PC utstyr, Møre og Romsdal Fylkeskommune Serit Dagfinn Grønvik Bestill

← postjournal