Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10022-1 74856/2021 14.06.2021 X Historikk - 24.09.2009 - 20.02.2019 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal