Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10019-1 74855/2021 14.06.2021 X Historikk - 27.08.2014 - 14.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off
2018/10019-19 111175/2020 01.09.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/10019-16 2463/2020 10.01.2020 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss, endring av tid - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off
2018/10019-15 107374/2019 25.08.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal