Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10018-1 74853/2021 14.06.2021 X Historikk - 04.07.2002 - 06.07.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal