Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10017-1 74850/2021 14.06.2021 X Historikk - 19.12.1994 - 23.05.2006 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal