Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10016-1 74848/2021 14.06.2021 X Historikk - 26.09.2006 - 22.08.2008 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal