Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/10015-1 74846/2021 14.06.2021 X Historikk - 19.04.2004 - 18.09.2018 Gunnar Malme Paragraph Unntatt off

← postjournal